Fennoa – tutkitusti ykkönen

 

Taloushallintoliitto teki joulukuussa 2019 kyselyn tilitoimistoille tämän päivän ohjelmistotarjonnasta. Kyselyyn vastasi 2066 tilitoimistoammattilaista ympäri Suomen. Kyselyssä vastaajat arvioivat käyttämiään kirjanpitojärjestelmiä. Mukana oli 15 taloushallinto-ohjelmistoa. Kaikilla kuudella arvioidulla osa-alueella ja kaikissa toimistojen kokoluokissa Fennoa sai kyselyn korkeimmat arvosanat.

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa taloushallintoammattilaisilla on hyvä tilanne tilitoimisto-ohjelmistojen suhteen: valinnanvaraa löytyy paljon. Taloushallintoliiton kyselyyn valikoitui näistä 15 liiton yhteistyöjäsenyyksien myötä. Ohjelmien kirjo on kuitenkin myös Suomen mittakaavassa hyvin kattava.

Lue koko tutkimus Taloushallintoliiton sivuilta »

Vastaajista noin puolet käytti yhtä ja joka kolmas kahta eri ohjelmaa. Neljäsosa vastaajista oli ollut ohjelmiston käyttäjänä alle kaksi vuotta. Tämä antaa osviittaa siitä, että ohjelmistojen asiakaskunnassa on liikehdintää. Lähivuosina liikehdintään vaikuttaa vielä Tikonin poistuminen.

Fennoa ensimmäisellä sijalla kaikissa kategorioissa

Niin tilitoimistojen kokoluokat kuin arvioidut osa-alueet huomioiden Fennoa sai kyselyssä erinomaiset arviot ollen kaikissa kategorioissa ensimmäisellä sijalla.

Arvioitavia ominaisuuksia oli kuusi ja vastauksia tarkasteltiin myös vastaajan tilitoimiston henkilöstömäärän mukaan (eli 1–2, 3–4, 5–9, 9–25 ja yli 25 henkilön tilitoimistoissa työskentelevät).

Kyselyssä vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin ohjelmaa kuvaaviin väittämiin asteikolla 1 “täysin eri mieltä” – 5 “täysin samaa mieltä”. Väittämät koskivat ohjelmiston helppokäyttöisyyttä (B), työskentelyn tehokkuutta (C), raportoinnin joustavuutta (D), yhteiskäyttöä asiakkaan kanssa (E) sekä tuen riittävyyttä (F).

  

 

Tukea taloushallinto-ohjelmiston vaihdon suunnitteluun

Taloushallintoliiton mukaan kyselyn tavoitteena oli tuoda ilmi tilitoimistoammattilaisten näkemyksiä markkinoilla olevista ohjelmistoista vahvuuksineen ja heikkouksineen. Näitä näkemyksiä tilitoimistojen kannattaa hyödyntää esimerkiksi taloushallintojärjestelmän vaihtoa suunnitellessa.

”Otamme kyselyn tulokset vastaan iloisina ja jatkamme nöyrästi Fennoa-palvelumme kehittämistä kohti keskeisimpää tavoitettamme, joka on suomalaisten tilitoimistojen työn tehostaminen ja digitalisointi.” kertoo toimitusjohtaja Mikko Kalliovaara ja jatkaa ”On upeaa kuulla, että Fennoa koetaan käyttäjien keskuudessa paitsi helppokäyttöiseksi ja tehokkaaksi, myös tueltaan riittäväksi. Meille on aina ollut erittäin tärkeää tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme.”

Koe itse, kuinka sujuvaa Fennoan käyttäminen on. Varaa nyt etädemo, niin esittelemme tilitoimistollesi Teams-etäyhteydellä, kuinka Fennoa helpottaa kirjanpitäjän työtä ja auttaa yrityksen talouden johtamisessa.

 

Lataa ilmainen oppaamme, jossa kerromme, mitä huomioida, kun tilitoimisto valitsee uutta taloushallinnon ohjelmistoa

Järjestelmän vaihtajan opas

Previous ArticleNext Article