MariaDB TX käytössä

Fennoa-palvelun kivijalkana toimii järeä MariaDB TX tietokantaklusteri, jonka toimivuuden takaa yhteistyösopimus suomalaisen MariaDB Corporation Ab:n kanssa.

Taustaa päivitykselle

Fennoan kasvava suosio asettaa entistä suurempia vaatimuksia myös tietokannan toiminnalle. Tietokanta on monellakin tapaa palvelun ydin, ja  sen tehokas toiminta on edellytyksenä palvelun sujuvalle käytölle ja korkealle saatavuusasteelle. Fennoa on alusta pitäen rakennettu MariaDB:n päälle, joten siirtyminen saman tuoteperheen isompaan ratkaisuun oli luonnollinen ratkaisu.

MariaDB TX

MariaDB TX koostuu useammasta osasta, joista osa on avoimen lähdekoodin tuotteita ja osa kaupallisia ohjelmistoja. Ytimessä oleva MariaDB server on maailman suosituimman tietokantaratkaisun MySQL:n paranneltu versio. Fennoassa käytämme useita MariaDB server -palvelimia, jotka muodostavat yhdessä klusterin, eli yhteenliitetyn verkoston. Näiden lisäksi käytämme MariaDB MaxScale välityspalvelinta, joka parantaa vikasietoisuutta, lisää tietoturvaa ja mahdollistaa korkean saavutettavuuden.

 

 

Previous ArticleNext Article