Palkat

Fennoa Palkat on tehty helpottamaan palkanlaskijan arkea. Ohjattu palkkojen käyttöönotto ja kaikille yrityksille oletuksina tulevat palkkalajit mahdollistavat palkanlaskennan aloittamisen nopeasti.

Helppous käyttöönotosta lähtien

Hyvien oletusasetusten, palkkalajien ja tiliöintimääritysten ansiosta Fennoa Palkat on erittäin nopea ottaa käyttöön. Sama helppous jatkuu myös siitä eteenpäin: Tulorekisteri-ilmoittaminen, palkkamaksujen muodostaminen ja kirjanpidon tosite muodostuvat automaattisesti. Tämä mahdollistaa tiukan oikeellisuuden kirjanpidon, pankkimaksujen, tulorekisteri-ilmoitusten ja palkkalaskelmien välillä.

Sujuva yhteiskäyttö

Fennoa Palkat on yhteiskäyttöinen asiakkaalle ja tilitoimistolle. Palkkaperusteiden ja -tapahtumien syöttäminen voidaan vapaasti sopia asiakkaan ja palkanlaskijan kesken. Palkkatapahtumat voidaan tuoda tiedostona esimerkiksi tuntiseurantaohjelmasta. Asiakas hyväksyy palvelussa palkanlaskijan laskemat palkat, minkä jälkeen tarvittavat maksut ja kirjanpidon tosite muodostuvat automaattisesti, ja palkkatietoilmoitus lähetetään Tulorekisteriin sekä palkkalaskelma työntekijöille.

Palkkatapahtumien syöttäminen

Asiakas voi syöttää palkkatapahtumat helposti syöttölomakkeelle omassa näkymässään, josta ne tulevat palkka-ajolle palkanlaskijan tarkistettavaksi. Syöttölomakkeelle on mahdollista tuoda palkkatapahtumat tiedostona, ja palkkatapahtumat voidaan kohdistaa eri laskentakohteille. Kun palkka-ajo käynnistetään, syöttö lukitaan.

Tulorekisteri

Käytettävissä on Tulorekisterin Tulolajikoodistoon pohjautuva valmis palkkalajikoodisto, johon on valmiiksi lisätty käytännön elämässä tarvittavia lisäpalkkalajeja. Myös palkanlaskija voi tehdä uusia palkkalajeja, jotka kytkeytyvät suoraan tulolajikoodistoon. Työnantajan erillisilmoitukselle haetaan tiedot kirjanpidosta ja lähetys muodostaa ostolaskun työnantajan oma-aloitteisista veroista.

Työntekijöiden tiedot

Työntekijöiden perustiedot on mahdollista tuoda Fennoaan tiedostona. Palkka ja luontoisedut ovat helposti tallennettavissa ja muutokset, kuten palkankorotus, ovat ajastettavissa niihin.

Verokortit voidaan hakea suorasiirtona Verohallinnolta vuoden vaihteessa ja muutosverokortit voidaan tallentaa suoraan työntekijälle. Ohjelmaan voidaan syöttää etukäteen verokorttien voimassaoloajat, jolloin edellinen lakkaa automaattisesti toimimasta ja uutta aletaan käyttää. Työntekijän tietoihin jää historia käytetyistä verokorteista, ja myös työntekijän työsuhteiden historia säilyy tallessa.

Palkka-ajo

Palkka-ajoihin poimitaan automaattisesti henkilön takaa palkanlaskentaan tarvittavat tiedot sekä palkkajaksolle syötetyt palkkatapahtumat, kuten lomat, ylityöt ja tuntityöntekijän tunnit.

Palkanlaskija tarkistaa palkka-ajon ja sovitun mukaisesti lähettää sen asiakkaalle hyväksyttäväksi tai hyväksyy sen itse. Hyväksynnän jälkeen

  • muodostuvat automaattisesti maksut, jotka lähtevät automaattisesti eräpäivänä maksuun,
  • kirjanpidon viennit muodostuvat automaattisesti,
  • Tulorekisteri-ilmoitus lähtee automaattisesti,
  • palkkalaskelmat lähetetään työntekijöille tietoihin merkityllä tavalla työntekijälle.

Palkkalaskelmat

Työntekijöiden palkkalaskelmat ovat selattavissa työntekijän tiedoissa Fennoassa. Palkkalaskelmat voidaan lähettää verkkopalkkana tai sähköpostilla salattuna tiedostona.

Lomalaskenta

Lomalaskenta tehdään automaattisesti palkanlaskijan määrittelemien asetusten kautta, ja lomapalkkavelka on selvillä tase-erinä.

Varaa Fennoan etädemo

Varaa aika Fennoan esittelyä varten. Etädemossa esittelemme Teams-etäkoulutuksena, kuinka Fennoa helpottaa kirjanpitäjän työtä ja auttaa yrityksen talouden johtamisessa. Varaa aika ilmaiseen etädemoon klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Esittelyajan varaaminen ei sido sinua mitenkään.

Fennoan ilmaisen demon varaus