Uutta Fennoassa 30.8.2018

Päivitystiedote löytyy myös Fennoasta tiedotteena etusivulla ja ylävalikon Ohje painikkeen takaa.

Tärkeimmät muutokset

  • Porautuminen kassavirtaennusteelta katsomaan yksittäisen päivän ennustettuja tuloja ja menoja
  • Ostolaskujen tiliöinnin ja laskentakohteiden ehdottaminen (ns. Merkinnät -toiminto) on yhdistetty. Käyttäjä voi siis kertoa yksiselitteisesti miten ostolasku tulee tiliöidä tai merkitä laskentakohteille.
  • Tiliöintisäännöt voidaan ajaa nyt myös käyttäjän toimesta aiemman tausta-automatiikan lisäksi.
  • Pankki-toiminnossa käyttäjä voi ladata KTL-viiteaineiston itselleen joko valitulta tiliotteelta tai annetulta aikaväliltä
  • Ohjaamon asiakaslaskutusta on parannettu
Previous ArticleNext Article